fbpx
Site Loader
Tadeusza Kościuszki 63, 41-503 Chorzów

Zastanawialiście się Państwo czym jest beton?

Czy wiecie może już wszystko o betonie? Beton jest materiałem budowlanym powstałym z cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków. Składniki wymieszane i umożliwiające zagęszczenie nazywamy mieszanką betonową. Natomiast gdy mieszanka betonowa stwardnieje i staje się materiałem spełniającym oczekiwania użytkownika, staje się betonem stwardniałym.

Beton możemy podzielić w oparciu o następujące właściwości:

 • gęstość: betony lekkie, średnie i ciężkie,
 • funkcję: betony konstrukcyjne, izolacyjne termiczne, żaroodporne, wodoszczelne, nawierzchniowe, odporne na ścieranie i osłonowe
 • składniki spoiwowe: cementowy, żywiczny, asfaltowy,
 • składniki kruszywa: żwirowy, keramzytowy,
 • miejsce produkcji – beton towarowy tzn. transportowany na miejsce wbudowania z betoniarni w postaci mieszanki betonowej

Mieszankę betonową dzielimy według gęstości pozornej na następujące rodzaje:

– lekki o gęstości pozornej nie większej niż 1800 kg/m3.

– średni o gęstości pozornej wahającej się pomiędzy 1800, a 2600 kg/m3.

– ciężki o gęstości pozornej powyżej 2600 kg/m3.

Odporność betonu na ściskanie

Istotną cechą jaką charakteryzuje się beton, jest jego wytrzymałość na ściskanie określoną odpowiednią klasą zgodnie z normą (PN-EN 206-1) określająca wytrzymałość betonów zwykłych symbolem C gdzie np. C20/25 oznacza minimalną wytrzymałość.

Zgodnie z normą klasy określają wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie, mierzoną w 28 dniu dojrzewania betonu.

 • C8/10
 • C12/15
 • C16/20
 • C20/25
 • C25/30
 • C30/37
 • C35/45
 • C40/50
 • C45/55
 • C50/60

Wodoszczelność betonu

Kolejną ważną cechą jest wodoszczelność betonu. Współczynnik ten oznaczany jest stopniami wodoszczelności – W2, W4, W6, W12. Liczba oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm.

Konsystencja betonu

Mieszanka betonowa może być produkowana o konsystencji ciekłej, półciekłej, plastycznej, gęstoplastycznej i wilgotnej. Konsystencja określa podatność na przemieszczenie mieszanki betonowej, co ma ogromne znaczenie przy jej tłoczeniu za pomocą pomp, układaniu w szalunkach o skomplikowanych kształtach i dużej ilości zbrojenia, w transporcie oraz przy zagęszczaniu.

Zgodnie z normą EN 12350-2 klasy tworzone są metodą opadu stożka.

 • S1: od 10 do 40 milimetrów
 • S2: od 50 do 90 milimetrów
 • S3: od 100 do 150 milimetrów
 • S4: od 160 do 210 milimetrów
 • S5: powyżej do 220 milimetrów

Mrozoodporność

Mieszanka betonowa cechuje się odpornością na warunki atmosferyczne związane z mrozem, która to odporność określona jest stopniem mrozoodporności F25, F50, F75, F100, F150, F200, F300.

Domieszki do betonu

Do mieszanki betonowej możemy zastosować domieszki modyfikujące strukturę i jej właściwości.

Domieszki bardzo dobrze wpływają na właściwości mieszanek betonowych przede wszystkim zmieniając ich właściwości począwszy od poprawy urabialności, lepkości i konsystencji poprzez regulację czasu wiązania aż po zwiększenie mrozoodporności.

Rozróżniamy następujące rodzaje domieszek:

 • uplastyczniające zwiększają płynność mieszanki, dzięki czemu mają wpływ na zmniejszenie ilości wody zarobowej oraz cementu bez obniżenia wytrzymałości betonu.
 • napowietrzające zmieniają strukturę mieszanki betonowej, powodując powstanie pęcherzyków powietrza, które polepszają urabialność co jednak ma wpływ na wytrzymałość betonu,
 • uszczelniające, które po dodaniu do betonu powodują, że staje się on wodoszczelny i odporny na działanie wód opadowych,
 • przyspieszające wiązanie stosuje się przy wylewaniu betonu w obniżonej temperaturze. Działanie takiej domieszki powoduje obniżeniu temperatury zamarzania wody w betonie, podwyższeniu temperatury wiązania oraz przyspieszeniu czasu wiązania cementu.

Dodatki do betonu

W produkcji betonu stosowane są dodatki takie jak włókna z tworzyw sztucznych czy węglowe. Zastosowanie w betonie włókien jest sposobem na uniknięcie mikropęknięć oraz na poprawianie właściwości mechanicznych. Beton kompozytowy, znajduje zastosowanie przy budowie nawierzchni ulic, dróg, mostów a także posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie.

Beton samozagęszczający

Mieszanka betonu samozagęszczającego posiada zdolność wypełnienia deskowań, samoczynnego odpowietrzenia i zagęszczenia pod własnym ciężarem.

Zapraszamy do kontaktu

Post Author: Marek