Inwentaryzacja powykonawcza

W ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zbierane są aktualne dane o rozmieszczeniu przestrzennym poszczególnych elementów zagospodarowania danego terenu, czyli obiektów budowlanych oraz obiektów liniowych. Pomiary inwentaryzacyjne obejmują tzw. pomiar bieżący, dotyczący obiektów, które mają zostać zasypane (potocznie określa się je jako obiekty zanikające) oraz pomiar końcowy, obejmujący wszystkie nowo powstałe obiekty po zakończeniu budowy każdego z nich. W zakres pomiaru końcowego wchodzi także inwentaryzacja zmian w zakresie ukształtowania pionowego powierzchni terenu, jeśli uległo ono zmianie podczas prac budowlanych. Aby zakończyć budowę sporządza się mapę z inwentaryzacji powykonawczej, na której uwzględnione są również wszelkie istniejące przyłącza (gazowe, wodociągowe, energetyczne oraz kanalizacyjne), a następnie wyniki pomiaru wprowadzane są na mapę zasadniczą, stanowiącą podstawę odbioru budynku lub budowli.
Usługi - Inwentaryzacja powykonawcza
logo Almar

Masz pytanie?
Napisz do nas!