Mapy do celów projektowych

Geodezyjna mapa do celów projektowych jest konieczna, aby można było rozpocząć realizację konkretnego projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych opracowuje się na bazie map zasadniczych danego terenu, odzwierciedlając na nich aktualny stan terenu bezpośrednio na obszarze projektowanego obiektu budowlanego. W trakcie tworzenia mapy do celów projektowych niezbędne jest m.in. ujęcie na niej komplet elementów ewidencji gruntów i budynków, jak też i zieleń, która nie jest przeznaczona do wycinki podczas realizacji projektu.
usługi Mapy do celów projektowych
logo Almar

Masz pytanie?
Napisz do nas!