Projektowanie organizacji ruchu

Oferujemy Państwu
m.in.
wykonywanie projektów czasowej organizacji ruchu;
wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu.

Na życzenie zleceniodawców oferujemy możliwość uzyskania wszystkich niezbędnych opinii do projektu oraz zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający ruchem.
Cena projektu ustalana jest indywidualnie między innymi w oparciu o zakres zlecenia, charakter organizacji ruchu i lokalizację inwestycji.

Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem jest elementem koniecznym do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w oznakowaniu na drodze. Projekty organizacji ruchu dzielimy na projekty czasowej zmiany organizacji ruchu oraz projekty stałej (docelowej) organizacji ruchu.

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu sporządzany jest najczęściej w celu zabezpieczenia robót prowadzonych w obrębie tzw. pasa drogowego. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu jest niezbędny do prowadzenia tak skomplikowanych robót drogowych jak budowa nowej drogi lub przebudowa skrzyżowania jak również do prostych, krótkotrwałych robót przykładowo związanych z budową zjazdu z drogi publicznej, budową przyłącza do sieci (np. wodociągowej) biegnącej w pasie drogowym i innego typu robót budowlanych. Zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu jest konieczny do uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Projekt stałej organizacji ruchu przedstawia organizację ruchu, która funkcjonuje na drodze „na co dzień”. Wbrew pozorom stała organizacja ruchu na drodze stosunkowo często ulega zmianom, które wynikają ze zmieniających się oczekiwań poszczególnych grup uczestników ruchu oraz z powodu zmieniającego się zagospodarowania otoczenia drogi.

Projektowanie organizacji ruchu
logo Almar

Masz pytanie?
Napisz do nas!